Många gånger glöms kanske ett flerbostads kanske viktigaste rum bort: MILJÖRUMMEN. Ett utrymme som passeras av i stort sett alla som bor där. Hur ser miljön ut där egentligen? HSB Living Lab har tillsammans med arkitekter tagit fram olika koncept för gestaltningen av miljörum. Nedan är två av resultaten.

Koncept ”Ramselyckan” – en flirt med sekelskifte.
Koncept ”Sannaparken” – en flirt med New Yorks tunnelbana.