Här visas ett urval av uppdrag, från lite mer skissartat gestaltningsstöd till säljmaterial.