Tillsammans med White arkitekter togs koncept fram för att locka eventuell hyresgäst.

Omsorgsfullt valda möbler och material, samt belysning för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.