På Bruksgatan i Majorna har Fixfabrikens neonskylt länge varit ett landmärke sedan den restes år 1950. Nu växer fyra nya bostadskvarter fram på samma mark, ett av dem namngivet efter den patenterade Fix-spanjoletten, en låsanordning för fönster, som tillverkades här när det begav sig. KÅ Visual har varit med att ta fram säljmaterial för två av dessa kvarter: Kv Sannaparken (HSB), samt Kv Glasbruket (Balder).

Kvarteren är syskonlika, men har ändå sin egna prägel och karaktär.

Arkitekt: what! arkitektur

Kvarteret GLASBRUKET

Översiktsbild från söder, Sandarna.

Kvarteret SANNAPARKEN

BRF:ens gemensamhetslokal med fotokonst från gamla Fixfabriken av fotograf Lena Öritsland.