Det är inte alltid lätt för personer som vanligtvis inte jobbar med ritningar, bygghandlingar etc. att förstå en husmodells kvaliteter och planlösning. För att ge potentiella kunder bättre förståelse för detta är enkla animationer ett bra alternativ. Därför togs denna animation fram för Villa VINÖ, en husmodell framtagen av Vårgårda Hus.

Animationen vill skapa förståelse för Villa Vinös rumslighet och volym. Att ge kunden möjlighet att ”känna” på dess rymd utan att ha gjort ett fysiskt besök i aktuellt hus. Animationen vill också skapa en varm känsla för att ”komma hem”, vilket musikern Lisa Åkeflo bidrog till genom sin fantastiska röst och musikarrangemang (ljud på!).